rotaract

SMV heeft een aantal begunstigers. Dit zijn voornamelijk personen die op grond van hun interesse en hun gedrevenheid, het Maastrichtse verleden een warm hart toedragen.

Gelukkig zien we steeds meer dat in het kader van dezelfde verbondenheid jonge academici helpen ons ons doel te verwezenlijken. De Rotaract Maastricht is een belangrijke sponsor gebleken in de afgelopen 2 jaar, waarvoor we hen van harte willen danken.