Rondleiding “het Frontenpark”

Tussen de oude binnenhaven van de stad Maastricht, bekend onder de naam Bassin, en de Hoge Fronten, ook wel genaamd kazematten, ligt een recentelijk nieuw ontwikkelde groene parkzone genaamd het Frontenpark. De naam Frontenpark is afkomstig van heeft betrekking op een “natte” verdedigingszone in het noordelijk deel van de vestingstad Maastricht genaamd “de lage of Bossche fronten”.Maastricht FrontenparkHet noordelijk deel van de vesting Maastricht heeft in 1748 en 1793/1794 veel te lijden gehad van zware beschietingen door de Fransen tijdens belegeringen. In 1816-1820 zijn de vestingwerken in dit gebied compleet nieuw ingericht. In 1867 verloor de stad Maastricht haar vestingstatus. Mede onder druk van de destijds al flink oprukkende industrie is het gebied van de lage Fronten vrijwel direct daarna ingericht als industriegebied.
Onze gidsen geven u in een 1,5 uur durende rondleiding informatie en inzicht in de historie van dit gebied waarin nog steeds natte vestingwerken, resten van een industrieel verleden, ingebed in een recentelijk heringericht park te bewonderen zijn.

Lage FrontenZij zullen u meenemen in verhalen over de Nieuwe Biesen, de belegeringen van 1748, 1793 en 1794 door de Fransen, het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden, aanleg van een nieuw fort en nieuwe natte grachten, nieuwe vaarroutes door de vestingwerken, de aanleg van binnenhavens en spoorverbindingen, de Belgische opstand met onze stadscommandant Dibbets, grootindustrieel ( en “pottekeuning”) Petrus Regout en de vestiging ( en het verdwijnen) van nieuwe industrieën in dit gebied.

U wandelt onder deskundige leiding vanaf het Bassin naar de Cabergerweg .
De wandelingen starten vanaf Filmhuis Lumière, Bassin 88, Maastricht.
De kosten van deze rondleiding bedragen € 8,-- per persoon; jeugd t/m 12 jaar € 5,--. U kunt reserveren tot de donderdagavond tevoren 18.00 uur. Denk aan gemakkelijk schoeisel!

Reserveren is ook mogelijk voor een privé-(groeps)rondleiding. U bepaalt dan zelf in overleg dag en uur. Ook dan is de duur van deze tocht ca. 1,5 uur. Maximaal 10 personen kunnen dan deelnemen; de kosten voor deze privé rondleiding bedragen € 75,00. Deze aanvraag dient minimaal 1 week tevoren ingediend te worden.

Voor grotere groepen dient steeds een aparte aanvraag te worden gedaan.

Gebruik het aanmeldingsformulier om te reserveren !

Aanvraagformulier Rondleidingen Maastricht Vestingstad

Gebruik onderstaand formulier om een (groeps)rondleiding in en rondom de Vestingwerken in Maastricht aan te vragen:

 

Vul aub uw naam en voornaam in.

Ongeldige invoer

Onjuist mailadres.

U dient nog een keuze te maken

Indien u Vriend van de Stichting Maastricht Vestingstad (SMV) bent, kunt u gratis deelnemen aan alle rondleidingen.

Ongeldige invoer

Maak aub een keuze.

Minimaal 6 deelnemers (à €9,00 p.p.) of minimumprijs à € 55,00 (per rondleiding van 90 min.)

Ongeldige invoer


Ongeldige invoer

Ongeldige invoer