De doelstelling van Stichting Maastricht Vestingstad is het verkrijgen van kennis over de vesting Maastricht en de verspreiding van deze kennis. Het is ook onze taak, om met enthousiasme en gedrevenheid, bestuurders te blijven overtuigen van het belang van het historisch besef.

250x160 540 001fort sint pieter oudIn 1976 werd Stichting Maastricht Vestingstad (SMV) opgericht.

In de allereerste publicatie werd dit als volgt aangekondigd:

Op instigatie van leden en bestuur van Artefakt, Vereniging voor Jeugd en Geschiedenis, is een procedure in het werk gezet om een stichting op te richten die tot doel heeft de vestingwerken van Maastricht te onderzoeken en zoveel mogelijk in het werk te stellen om deze voor Nederland werkelijk unieke vestingwerken te behouden en te restaureren.

In de statuten die op 27 augustus 1976 door de notaris officieel werden bevestigd, wordt het doel van de stichting op een meer formele manier omschreven.
De bedoeling van de stichting is echter duidelijk. 
We kunnen gerust stellen dat SMV een vliegende start heeft gekend. In het oprichtingsjaar is de route van de stichting uitgestippeld en op de weg die destijds werd ingeslagen is de volgende jaren gestaag verder gewerkt. SMV is sinds haar oprichting bezig geweest op een groot aantal gebieden.