De 9 belegeringen  van Maastricht:

1407 (november) door de Luikenaren:
Jan van Beieren, bisschop van Luik ligt overhoop met zijn onderdanen en vlucht naar Maastricht. Inwoners van Luik omsluiten de stad maar hevige sneeuwval en vorst dwong de Luikenaren om de belegering te beëindigen.    

1408 (mei) weer door de Luikenaren:
In de loop van het jaar keren de Luikenaren weer terug. Van heinde en verre dagen hulptroepen op en drijven de vijand op de vlucht.

1579 (maart) het Spaanse leger:
In het begin van de godsdienstoorlog komt er een groots opgezette aanval door ca. 34.000 Spanjaarden olv. Alexander Farnese, Hertog van Parma. Stad werd verdedigd door 1.200 soldaten en 4.000 burgers olv. Sebastién Tapin. Beleg duurde ruim 3 maanden. Op 29 juni vielen de Spanjaarden via de Brusselsepoort de stad binnen en begonnen met plunderen en moorden. 2500 man verlies aan Spaanse zijde; rond 4000 tot 8000 man aan Maastrichtse zijde. De Spanjaarden blijven in de stad tot 1632.

1632 Leger der Staten Generaal der verenigde Nederlanden:
Op 9 juni komen 21.000 man voor de stad olv. Frederik Hendrik ( de stedendwinger). De stad wordt verdedigd door 3.000 Spaanse soldaten en 3.000 tot 6.000 burgers olv. Baron van Lede. De hoofdaanval vindt weer plaats op de brusselsepoort. Op 22 augustus geeft van Lede, op aandringen van de stadsbevolking, de stad over. Maastricht wordt een Nederlandse stad.

1673 door de Fransen:
12 juni omsingeld de franse koning, Louis XIV,  met 40.000 man en 56 kanonnen de stad. Op 24 juni start, olv. Sébastien le Prestre, Markies de Vauban, de eigenlijke aanval op de Tongersepoort. De stad wordt verdedigd door 6.200 soldaten en de Maastrichtse burgers, dit olv. Gen.Maj. Jacques de Fariaux. Op 1 juli geeft de stad zich over en telt de stad 1.800 doden/gewonden; de aanvaller telt 700 doden en 900 gewonden. Op 25 juni valt, bij een aanval op de Tongersepoort, de commandant van de 1e compagnie witte Musketiers Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan. Op 6 november 1678 vertrekken de Fransen weer uit Maastricht.

1676 weer door het Staatse leger:
Op 6 juli omsingelt stadhouder Willem III van Oranje met 25.000 man de vesting. Op 27 augustus, na een mislukt bestorming van het Hoornwerk Hoog Frankrijk,  en met grote verliezen, moest Willem III het beleg opbreken bij het naderen van een frans ontzettingsleger. 

1748 door de Fransen:
Aan deze belegering ging, in 1747, de slag van Lafelt vooraf. 79.000 man Franse troepen olv. Maurits van Saksen ontmoeten een geallieerd leger van 68.000 man olv. de hertog van Cumberland in de velden rondom Riemst. 1 juli 4.00 uur start de strijd, 2 juli 14.00 uur geven de geallieerden de strijd op. Op de velden bleven 5.000 dode en 10.000 gewonde soldaten. In 1748 komt de Franse Koning Louis XV met als commandant Maurits van Saksen met 100.000 man terug en sluit de vesting op 11 april af van de buitenwereld.  De stad heeft 8.000 tot 11.000 verdedigers onder leiding van Hobbe baron van Aylva. De hoofdaanval komt op het noordelijk front rond de Boschpoort. Op 3 mei geeft de stad zich over. Verliezen bij de Fransen 1600 man; de stad zelf 760 man. Op 3 februari 1749 vertrekken de Fransen weer uit de stad.

1793 door de Franse Revolutionairen:
6 februari omsingelt de Franse generaal Miranda met zijn revolutionaire leger de stad. Op 3 maart 1793 wordt dit beleg opgeheven t.g.v. een nederlaag van de Fransen  in de Slag van Aldenhoven bij Aken.

1794 wederom de Franse revolutionairen:
In september staat generaal Kléber weer, met een leger van 40.000 man, voor de poorten van Maastricht en de stad geeft zich, na zeer zware beschietingen met veel schade aan gebouwen en burgerhuizen, op 3 november over. De Fransen zullen 20 jaar in de stad de baas blijven.

 

prent004

 

prent003

prent007