Rondleiding “In de kazematten”

Algemeen:

linie 01

Rond het jaar 1250 werd in Europa het buskruit (her)uitgevonden. Midden 14e eeuw wist men al dat men met buskruit, middels het graven van mijngangen en het aanbrengen van grote ladingen kruit onder de stadsmuur, deze muren ernstig kon verzwakken c.q. opblazen. Rond 1500 deed, door toenemende ervaringen met het gebruik van buskruit, ook het vuurgeschut zijn intrede in de belegering van steden. De ontwikkeling, in de tijd gezien, van de reikwijdte en de accuratesse van het vuurgeschut noodzaakte ook de stad Maastricht tot het steeds opnieuw herstellen en aanleggen van steeds nieuwere verdedigingswerken rondom de stadsmuren om hiermee de schade door kanonvuur te reduceren. De eenvoudigste verdediging was het onderwater zetten van de gebieden voor de muren. In het westen van Maastricht was het terrein echter te hoog voor het gebruik van water als verdedigingsmiddel en moest men zijn toevlucht nemen tot een systeem van droge grachten.

linie 02

Dit noemen wij de “Hoge Fronten”, bestaande uit bastions, lunettenen en, uiteraard, droge grachten. Om het graven van naderingsmijngangen door de vijand te voorkomen heeft men dit stelsel voorzien van mijngalerijen met als doel het opsporen van vijandelijke naderingsmijnen, de zgn. luistergangen.

Rond het jaar 1775 vond de laatste uitbreiding plaats van het hoge front. Ongeveer 1/3 deel van het hoge front, genaamd de Linie van Du Moulin, is momenteel nog intact. De mijngalerijen, ook wel genoemd de kazematten, met een  totale lengte van circa 11 kilometer, zijn nog vrijwel volledig intact.

linie 03

De rondleiding zelf:

Deze,  anderhalf uur durende tocht, wordt geleid door onze ervaren gidsen. Na een korte inleiding wordt een bovengrondse rondwandeling gemaakt over en door het hoge front en krijgt u een indruk hoe een dergelijk defensiesysteem er na ca. 250 jaar ongewijzigd uitziet. Vervolgens gaan we ondergronds en nemen u mee naar de mijngangen, luistergangen, communicatiekoepels en caponnières ( ruimtes van waaruit de droge grachten onder vuur gehouden werden) e.d. in hun relatie tot de bovengrondse verdedigingswerken.

De kosten:

linie 05

In de ondergrondse mijngangen heerst het hele jaar door een constante temperatuur van ca. 11 graden. In de zomer graag aangepaste kleding. Gezien de te nemen hellingen/trappen in het terrein is het gewenst dat onze gasten redelijk ter been zijn. Duur van de gehele rondleiding circa 1,5 uur. De kosten zijn € 8,00 p.p.. Jeugd t/m 12 jaar € 5,00 p.p..
U kunt reserveren tot de donderdag tevoren 18.00u..

De Stichting Maastricht Vestingstad biedt ook privé-(groeps)rondleidingen aan op andere, voor u passende dagen en tijden.
Ook deze rondleiding duurt 1,5 uur. De groep mag maximaal uit 10 personen bestaan. De kosten voor deze privé tocht zijn € 75,00.
Voor deze tocht dient u minimaal 1 week tevoren een aanvraag te doen. 

Voor grotere groepen (> 10 personen) dient steeds een aparte aanvraag te worden gedaan.

Gebruik het aanmeldingsformulier om te reserveren !

Ontvangst en einde rondleiding in het bastion Holstein, te bereiken via Cabergerweg 10, 6217 SC Maastricht (hek nabij meubelboulevard “Pans”)

 

 

 

linie 04

Aanvragen:

U dient voor deze rondleidingen te reserveren tot de donderdag tevoren 18.00u. via ons aanvraagformulier rondleidingen