Privacyverklaring Stichting Maastricht Vestingstad

logo SMV zonder w200
De Stichting Maastricht Vestingstad, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41076006 en gevestigd te Maastricht, hierna te noemen de Stichting, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Het daartoe aangewezen lid van het bestuur van de Stichting, de penningmeester, is belast met het verzamelen en bewaren van de persoonsgegevens van de donateurs, vrijwilligers en relaties van de Stichting. De secretaris van het bestuur is verantwoordelijk voor het door de Stichting naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit bestuurslid is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens
De Stichting verwerkt persoonsgegevens van de donateurs en van de vrijwilligers van de Stichting; zij hebben na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming expliciet te kennen gegeven in te stemmen met de verwerking van hun gegevens.
De persoonsgegevens die worden verzameld zijn:
- voor- en achternaam;
- adresgegevens;
- telefoonnummer;
- e-mailadres.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De Stichting verzamelt via de website www.maastrichtvestingstad.nl geen persoonlijke gegevens van websitebezoekers, behalve waar het gaat om adresgegevens en dergelijke van “Vrienden van de Vesting” en om namen, telefoonnummers en e-mailadressen van aanvragers voor rondleidingen.
Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
De Stichting verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• het afhandelen van de aanmelding als donateur of vrijwilliger en – in voorkomend geval –het aanmelden voor activiteiten.
• het financieel bijdragen als donateur en – in voorkomend geval – het bekendmaken van activiteiten.
• het verzenden van convocaties en algemene informatie.
• het kunnen bellen of e-mailen van donateurs en vrijwilligers, indien dit nodig is, bijvoorbeeld ingeval van wijzigingen in de programmering van activiteiten.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Stichting neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een bestuurslid of medewerker van de Stichting) tussen zit.
Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden
a) De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan 2 jaar na het beëindigen van het donateurschap of het zijn van vrijwilliger.
b) Donateurs, relaties en vrijwilligers kunnen zich afmelden bij de secretaris van het bestuur van de Stichting via secretaris@maastrichtvestingstad.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Stichting verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken
De Stichting gebruikt cookies om het aanbieden van diensten gemakkelijker te maken. Op de website is vermeld dat men, door gebruik te maken van de informatiedienst van SMV, toestemming verleent om cookies te plaatsen.

Aldus gewijzigd vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting Maastricht Vestingstad te Maastricht op 19 februari 2020.