Rondleiding “Lange Kazemattentocht”

Algemeen:

kazematten 00Rond het jaar 1250 werd in Europa het buskruit (her)uitgevonden. Midden 14e eeuw wist men al dat men met buskruit, middels het graven van mijngangen en het aanbrengen van grote ladingen kruit onder de stadsmuur, deze muren ernstig kon verzwakken c.q. opblazen. Rond 1500 deed, door toenemende ervaringen met het gebruik van buskruit, ook het vuurgeschut zijn intrede in de belegering van steden. De ontwikkeling, in de tijd gezien, van de reikwijdte en de accuratesse van het vuurgeschut noodzaakte ook de stad Maastricht tot het steeds opnieuw herstellen en aanleggen van steeds grotere verdedigingsgordels rondom de stadsmuren om hiermee de schade door kanonvuur te reduceren. De eenvoudigste verdediging was het onderwater zetten van de gebieden voor de muren. In het westen van Maastricht was het terrein echter te hoog voor het gebruik van water als verdedigingsmiddel en moest men zijn toevlucht nemen tot het droge grachtensysteem (zgn. hoge fronten) bestaande uit bastions, lunetten en droge grachten. Om het graven van naderingsmijnen door de vijand te voorkomen heeft de stadsverdediging dit systeem voorzien van zgn. luistergangen. 
kazematten 01

Rond het jaar 1775 vond de laatste uitbouw plaats van de hoge fronten. Ongeveer 1/3 deel van de bovengrondse hoge fronten, genaamd de Linie van Dumoulin, is momenteel nog aanwezig. Het mijnstelsel, ook genoemd de kazematten, met een  totale lengte van circa 11 kilometer, is nog vrijwel volledig aanwezig.

De rondleiding zelf:

kazematten 02Onze gidsen leiden u tijdens deze 3 uur durende tocht door de kazematten. Na een korte inleiding wordt een rondwandeling gemaakt door het gebied zodat u een indruk hoe een dergelijk defensiesysteem er na ca. 250 jaar ongewijzigd uitziet. Vervolgens gaan we ondergronds en startend vanuit de meest noordelijke bastion Holstein tonen wij u de verschillende soorten mijngangen, luistergangen, communicatiekoepels en caponnières ( ruimtes van waaruit de droge grachten onder vuur gehouden werden). We gaan vervolgens ondergronds richting het meest zuidelijke bastion Waldeck en bezoeken onderweg in de caponnière van de couvreface Wilcke ( Goeman Borgesiusplantsoen) de exposities over de rol van de kazematten in  2e wereldoorlog en de koude oorlog. Gedurende de langere tocht ondergronds zal de gids u informeren waar u zich precies bevindt. Vanwege frequentie en intensiteit richt deze tocht zich op geïnteresseerden en bewoners van Maastricht en omgeving.

Kosten:kazematten 03

In de ondergrondse mijngangen heerst het hele jaar door een constante temperatuur van ca. 11 graden. In de zomer graag aangepaste kleding. Aanbevolen wordt: stevig schoeisel en een lamp.Gezien de te nemen hellingen/trappen in het terrein is het gewenst dat onze gasten redelijk ter been zijn. Duur van de gehele rondleiding circa 3 uur.

Deze tocht gaat alleen door bij aanmelding van minimaal 10 personen. De groepsgrootte kan maximaal uit 20 personen bestaan.

De kosten zijn € 15,00 p.p.. Jeugd t/m 12 jaar € 10,00 p.p.. U kunt reserveren tot de donderdagavond tevoren 17.00u..
Tot bevestiging zijn alle reserveringen onder voorbehoud.

De Stichting Maastricht Vestingstad biedt ook privé-(groeps)rondleidingen aan op andere, voor u passende dagen en tijden.  Ook deze tocht duurt 3 uur. Daartoe dient u minimaal 1 week tevoren een aanvraag te doen. Kosten van deze privé-tocht, waaraan maximaal 10 personen kunnen deelnemen, zijn € 125,00.
Voor grotere groepen dient een aparte aanvraag te worden gedaan.

kazematten 05Ontvangst en start rondleiding in het bastion Holstein te bereiken is via Cabergerweg 10, 6217 SC Maastricht (hek nabij meubelboulevard “Pans”) 

Einde rondleiding is in de Bastion Waldeck nabij het zwembad Jekerdal aan de Tongerseweg.

Aanvragen:

U dient voor deze tocht te reserveren m.b.v. het aanvraagformulier.  
Ook voor een privé-(groeps)rondleiding dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier.
U kunt voor deze rondleidingen reserveren via aanvraagformulier rondleidingen.