Dit gebied wordt begrensd door de tweede omwalling en de oude stadsgrens en strekt zich uit van Bastion Waldeck t/m bastion Holstein, zowel boven de grond als ondergronds.

250x160 img 2623

SMV-kaartSMV-folder kadastrale kaart 1840-1845 (download met rechtermuisknop !)De werken van Dumoulin voor de Hoge Fronten kwamen in de jaren 1773-1777 tot uitvoering onder het directoraat van zijn opvolger Francois de Veye; ze hebben belangrijke sporen nagelaten. Het uit ca. 1690 daterend bastion Waldeck werd o.a. uitgebreid met een grote, in de contrescarp ingebouwde caponnière, die het beeldbepalend object is van het volledig gerestaureerde bastion. Thans is dit de kern van een golvend parklandschap in Franse Landschapsstijl , waarin ook muurresten van het lunet Drenthe zijn opgenomen.
 
Van grote belevingswaarde is het nog bestaande gedeelte van de Linie van Du Moulin rechts van de voormalige Brusselsepoort. Het complex van circa 15 hectare omvat de bemuurde aardwerken Stadhouder met de couvreface Du Moulin, bastions Erfprins en Holsteyn uit 1688, die tezamen een aaneengesloten linie vormen. Voor deze linie ligt een droge gracht met een in steen beklede contrescarp. Daarvoor bevinden zich de bemetselde lunetten Zeeland, Holland en Gelderland, steunpunten van de bedekte weg, die de bastions aan gezicht en gericht vuur onttrok.
 
Tot het complex behoort eveneens het dichter bij de stadsgracht gelegen bastion Saxen uit 1688. Met hun royale, door een valkuil en kleine caponnière beveiligde sorties, hun caponnière in de contrescarp, hun kazematten en mijnenstelsel blijven de Fronten van Du Moulin een indrukwekkend monument van de in Nederland uiterst zeldzame vestingbouw in hoog terrein. 

250x160 img 0048

Omdat er meerdere droge grachten achter elkaar liggen werden er vier grote gemetselde tunnels gebouwd, die het mogelijk maakten onder de vestingwal door van de binnenste naar de buitenste gracht te komen. Deze tunnels "Royal Sorties" genoemd, waren 3 meter breed en hoog en waren voorzien van zware houten poorten, aan de buitenzijde beveiligd m.b.v. een ophaalbrug, een schietgaten op 2 niveaus en een valkuil. Sorties werden altijd in een dode hoek gebouwd zodat ze buiten het schootsveld van de vijand lagen.
In Maastricht is dit gebied van uitzonderlijke historische kwaliteit omdat zowel boven de grond als ondergrond de waarde van de vesting kan worden aangetoond ervaren en begrepen.
(Zie voor verdere info onder rondleidingen Linie van Dumoulin)