Het ligt in onze bedoeling om samen met en voor veel historische verenigingen en stichtingen in Maastricht een goede betrouwbare belangenbehartiger te zijn.

We verheugen ons in de toekomst, op een goede samenwerking met enkele schrijvers vanuit historisch perspectief in Maastricht en in de Euregio.