De Veiligheid van bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en staat centraal bij onze voorschriften. 

Voor rondleidingen van Stichting Maastricht vestingstad geldt het volgende protocol:

  • Groepen zijn maximaal 10 personen groot.
  • Uitgangspunt bij het 1,5 meter-beleid is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding vormen, vanaf drie personen wordt er gehandhaafd.
  • U meldt zich digitaal aan voor een rondleiding en verklaart dat u gezondheid geen belemmering is voor deelnemen aan onze activiteit.
  • Bezoekers betalen bij aanmelding digitaal.
  • Uw mailadres wordt een maand bewaard om u te kunnen verwittigen indien er een uitbraak is t.g.v. covid 19 tijdens een rondleiding waar u aan heeft deelgenomen.
  • Bezoekers, medewerkersworden zowel voorafgaand als tijdens hun bezoek nadrukkelijk geïnformeerd en opgeroepen zich aan de richtlijnen te houden.
  • Het maken van foto's of video opnamen is toegestaan. 
  • Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers.
  • Bezoekers die zich niet aan dit protocol houden worden verzocht hun bezoek te beëindigen Met name noodverordeningen worden op dit moment met grote regelmaat aangepast en we kunnen niet uitsluiten dat noodverordeningen strengere, of soms ruimere, regels kennen dan in dit protocol zijn opgeschreven. Indien ingevolge de lokaal/regionaal geldende noodverordening afwijkende regels worden opgelegd, dan gelden de bepalingen uit de noodverordening.

Toch plotseling klachten:

a.         Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius)? Blijf thuis en mail ons.

b.         Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Blijf thuis, en dat is ook van toepassing op huisgenoten. Mail ons.

C          Bezoekers zijn welkom als zij en hun huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.