Fort Sint Pieter, verrezen in oude glorie.

fort stPieterBezoek een meer dan 200 jaar oud fort.

In 1673 viel Maastricht na een belegering van slechts 14 dagen voor de Franse belegeraar Lodewijk XIV . Daarmee werd aangetoond dat de Noordhelling van de Sint Pietersberg niet alleen een mooi uitzicht gaf over de stad en omgeving maar, eenmaal door de vijand bezet, een ernstige bedreiging betekende.  In 1701begon de toenmalige militaire gouverneur van Maastricht Daniël  Wolf, baron von Dopff, met de bouw van een verdedigingswerk in de vorm van een fort,  in de naar de stad gerichte helling en plateau van de Sint Pietersberg,.  In 1702 was het fort voltooid.  Het heeft de vorm van een vijfhoek, het grondplan lijkt op een bisschopsmijter. Het fort werd gebouwd op het grondgebied van de Prinsbisschop van Luik. Dat leidde natuurlijk tot een diplomatiek geschil met de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden dat pas door Karel VI in 1717 werd opgelost. Het fortwerd in 1794 bij de belegering door de franse revolutionairen zwaar beschadigd. In 1816 t/m 1822 werd het fort wederom aangepast aan de toenmalige militaire eisen en werden  er o.a. op het bovenoppervlak  van het fort twee nieuwe batterijen boven elkaar geplaatst, in de  onderste was plaats voor 3 mortieren en in de bovenste voor 12 kanonnen.

In 2006 en 2007 werd door innige samenwerking tussen de gemeente Maastricht en Natuurmonumenten overgaan tot een prachtige restauratie van het Fort. De financiers waren de Europese Gemeenschap , de rijksdienst voor Monumentenzorg en de Nationale Postcodeloterij.

Bij mooi weer is het mogelijk om unieke foto’s te maken van Maastricht en zijn omgeving.

Voor rondleidingen in/op het Fort Sint Pieter zie onze rubriek “rondleidingen”

Film: Animatie over de reconstructie van Fort Sint Pieter te Maastricht (2010-2013)