Spaanse Furie - markt 1576 

In de 17e eeuw werd het centrum van Maastricht verplaatst van het gebied rond het Dinghuis naar de (huidige) Markt. De plek, die grensde aan de 1e stadsmuur, werd zo het middelpunt van de stad. Midden op het Marktplein verrees een imposant stadhuis. De architect was Pieter Post, die ook paleis Huis Ten Bosch en de huidige Eerste Kamer in Den Haag ontwierp. Het Stadhuis heeft sindsdien een rijke historie gekend als bestuurscentrum en plaats waar recht werd gesproken. Tot op de dag van zetelen burgemeester en wethouders in het met authentieke wandtapijten en plafondschilderingen verfraaide interieur. 

markt