Bezoek de VestingWerkenin en om de stad

Nu de oorspronkelijke rol van de vestingwerken is uitgespeeld hebben zij de aantrekkingskracht van historisch geladen monumenten, die het verzet tegen de vijand en de angst voor de naderende ondergang vertolken. Zij roepen de herinnering op aan de belegeringen, het verlies van have en goed en aan de vele naamloze gesneuvelden, die Maastricht moest betalen als tol voor zijn faam het Bolwerk der Nederlanden te zijn. Ook hier zijn deze monumenten thans "verschanste schoonheid".

Lees Meer

Schilderachtige ensembles, zoals de sombere Helpoort met de getande wand van de stadsmuur uit de 13e eeuw, de Jekertoren, de zg. Pater Vincktoren en het witgekalkte Pesthuis, zijn talloze malen in beeld gebracht. .Elders buiten de stad, wachten boven- en ondergrondse verdedigingswerken , zoals bastions, lunetten en mijngalerijen op de voltooiing van de restauratie, die deze fortificaties als het kader van een vreedzaam recreatieoord aan de bevolking zal teruggeven..

Lees Meer

In 1673 viel Maastricht na een belegering van slechts 14 dagen voor de Franse belegeraar Lodewijk XIV . Daarmee werd aangetoond dat de Noordhelling van de Sint Pietersberg niet alleen een mooi uitzicht gaf over de stad en omgeving maar, eenmaal door de vijand bezet, een ernstige bedreiging betekende. In 1701 begon de toenmalige militaire gouverneur van Maastricht Daniël Wolf, baron von Dopff, met de bouw van een verdedigingswerk in de vorm van een fort, in de naar de stad gerichte helling en plateau van de Sint Pietersberg.

Lees Meer

Toen de Helpoort ca. 1906 werd gerestaureerd en gedeeltelijk herbouwd, kreeg deze toren, de foutieve naam Pater Vincktoren. Deze muur, via "de Sint Pieterspoort "op de weg naar Luik, de waterpoort "de Reek", waar de Jeker de stad binnenstroomt, "de Lange Toren"op de zuidwesthoek van de ommuring en "de Tongersepoort" vormde een onregelmatige boog naar het meest westelijke punt, "de Brusselse Poort" , op de handelsweg van Brussel naar Keulen. Van hieruit liep de muur in een min of meer rechte lijn naar het noordoosten. Een stuk voorbij "de Lindenkruispoort ", boog de muur naar het oosten af, om langs "de Hochter- of Boschpoort " (op de weg naar ’s-Hertogenbosch), via de toren "Achter de Biesen" de Maas te bereiken.

Lees Meer
servaesbrug
 Vestingmuseum Maastricht
gang
Kazematten
 

Vesting Museum Maastricht

Vanaf 2020 heet het infocentrum Helpoort: Vestingmuseum Maastricht.
i.v.m. coronavirus in 2020 gesloten !
De toegangsprijs is: € 3,,-- per volwassene
(kinderen onder begeleiding jonger dan 12 jaar gratis)
 

Lees meer.

 • De Helpoort

  De Helpoort te Maastricht dateert uit 1229 en maakt deel uit van de eerste middeleeuwse omwalling. De Helpoort is het oudste nog bestaande poortgebouw van Nederland.
 • Kazematten

  De Kazematten, het ondergronds gangenstelsel, strekt zich uit onder de Hoge Fronten tussen de bastions Holstein (bij Statensingel ) en Waldeck (bij Tongerseplein).
 • Tweede omwalling

  In de loop van de 15e eeuw werden alle veldpoorten aanzienlijk versterkt.Sommige met twee flankeringstorens, andere, met een barbacane of bruggeschans; voor de Brusselsepoort een verdedigingswerk.
 • Fort St.Pieter

  In 1702 werd het fort voltooid. Het heeft de vorm van een vijfhoek, het grondplan lijkt op een bisschopsmijter. Het fort werd gebouwd op het grondgebied van de Prinsbisschop van Luik.
 • 1
 • 2

Helpoort

 

Maastricht-10-HelpoortHelpoort; oudste, nog bestaande poortgebouw van Nederland (1229)

De Helpoort te Maastricht dateert uit 1229 en maakt deel uit van de eerste middeleeuwse omwalling. De Helpoort is het oudste nog bestaande poortgebouw van Nederland. Een miniatuur replica is te vinden in Madurodam. Tot in de 18e eeuw werd de Helpoort  Hoogbruggepoort en ook wel Alde Poort aan den Ancker, Op den Ancker  genoemd. Oorspronkelijk was de poort aan de buitenzijde beschermd door de Jeker die langs de poort stroomde.

De poort is opgetrokken in kolen-zandsteen. De Helpoort kon oorspronkelijk met een dubbele vleugelpoort worden afgesloten. Bovendien was er een valhek aangebracht, boven de poortdoorgang zien we een erker. In de bodem van die uitbouw zaten vroeger werpgaten, daardoor kon men de vijand van bovenaf belagen. Tevens boden die gaten de mogelijkheid een brand voor de poort te blussen. Als u de binnenzijde van de vesting ter plekke bekijkt  vallen het romantisch pleintje met de weergang op. Ofschoon de ingang een beetje verscholen ligt is een bezoek meer dan de moeite waard. Een wenteltrap leidt u naar een informatiepunt ingericht voor bezoekers. Met trots en kennis over Maastricht wordt u door vrijwilligers van Stichting Maastricht Vestingstad in een museale omgeving geïnformeerd over de vestinggeschiedenis van Maastricht.

De Helpoort: Een ideaal startpunt voor een vestingwandeling in de stad Maastricht

Het Vestingmuseum-maastricht bevindt zich in de Helpoort. Dit is een rijksmonument. Ofschoon de ingang verscholen ligt is het een bezoek meer dan de moeite waard. Deskundigen vertellen u over de vestinggeschiedeniis van de stad. Voor mensen met een fysieke beperking is het museum helaas beperkt toegankelijk.

Het is geopend van paasmaandag t/m 31 oktober elke dag van 13.00- 16.30 uur. De toegang is gratis.
Om met een groep rondleidingen in en om de vestingwerken te regelen, kunt u het best het aanvraagformulier-Vestingwerken insturen.

Meer over de in 1906 gerestaureerde Pater Vinktoren. 

Film: Goed bewaarde poorten gaven toegang tot het hart van de stad.(1974)