Terugblik op de voorbije weken en de ontmoeting van 29 februari 2016

Allereerst een bedankje aan L1 , Nos Journaal, de telegraaf, SBS 6 en aan alle mensen die ons gesteund hebben om ons gezamenlijk belang “geen gat in de 2e stadsmuur “ te behartigen door het tekenen van petities, het werken met flyers, de acties op facebook, de bemoedigende woorden van passanten etc.etc.

De avond samenvattend:

Inleiding:

Wethouder van Grootheest vatte het proces zoals afgesproken is in enkele woorden samen en ging natuurlijk even erop in waarom de doorgang bij de presentatie niet meteen was weggegumd.

Op grond van de vele signalen had de architectengroep al een aantal ideeën weten te verzamelen en liet ons even meekijken. ( dat is toch ook het voordeel van de voorliggende procedure)

Zoals de wethouder Gerdo van Grootheest gisteren treffend zei: “Stichting Maastricht heeft meegewerkt om het concept vorm te geven, was blij met resultaat zoals in het schetsontwerp voorlag, maar was faliekant tegen een het gat in de muur.

Gezien de reactie van de wethouder gisteren is de kans op een gat 0%. Hij zei niet klein maar 0%. Het signaal vanuit de bevolking van Maastricht is duidelijk gebleken : bleif vaan de Moer. Het signaal van de wethouder is ook duidelijk. Geen gat dus! Terecht werd opgemerkt dat daarom opnieuw gedacht moet worden over de padenstructuur en de inrichting van het park

De rest van de avond.

Ik was verheugd dat het open proces van dialoog daadwerkelijk vorm kreeg. Persoonlijk heb ik het idee dat goed naar de aanwezigen geluisterd werd. Een sfeer van samenwerking het meegeven van ideeën , het verkennen van mogelijkheden en het delen van ongerustheid. Er is toegezegd dat er een soort van verslaglegging op de website van de gemeente Maastricht komt.

Volgende week is er stadsronde. Omdat het dan over de politieke stellingname gaat zal Stichting Maastricht Vestingstad er weer staan. Immers de raad zal straks beslissen hoe het park en de universiteit een middel zijn om cultuurgeschiedenis en de groei naar kennisstad op een goede manier met elkaar te verbinden.

Groet

Koos Consten

voorzitter Stichting Maastricht Vestingstad

Cookies maken het voor ons makkelijker om onze diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van onze informatiedienst staat u ons toe cookies te plaatsen.
Ok