Algemeen:

IMG 7301-1In 1673 werd de vesting Maastricht belegerd door de Fransen onder leiding van de Franse Zonnekoning Lodewijk XIV. Lodewijks vestingbouwkundige en strateeg Sébastien Le Prestle de Vauban vergezelde hem. Op 10 juni startte men met de eerste aanvalswerken en op 30 juni van dat jaar startte men al met het onderhandelen over de overgave. Tijdens dat beleg plaatste Vauban twee geschutsbatterijen ( totaal 18 kanonnen) op de St. Pietersberg om het aanvalsfront van de fransen bij de Tongersepoort te ondersteunen. Na de inname van de stad heeft Vauban nog twee plannen gemaakt ter verbetering van de vesting Maastricht maar het heeft tot 1701 moeten duren voordat de Raad van State in Den Haag een voorstel van de toenmalige militaire commandant van de vesting Maastricht, generaal-majoor Daniel Wolff van Dopff, goedkeurde om een vestingwerk, een fort, aan te leggen op en in de noordwestelijke bergwand van de St. Pietersberg.

IMG 7323-1

Bij het beleg van Maastricht in 1748 door de franse koning Lodewijk XV werd de noordkant van de vesting Maastricht aangevallen en zou het Fort St. Pieter geen rol van betekenis spelen. In het najaar van 1794 werd de vesting Maastricht, na een eerste poging in 1793, voor de tweede keer door het Franse revolutionaire leger, onder leiding van opperbevelhebber Kléber, belegerd. Met name de door de Fransen op de Louwberg geplaatste kanonnen brachten, door effectief en gericht vuur uit te brengen, zware schade toe aan het Fort.

Tijdens de franse bezetting ( 1794-1814) werden diverse plannen gemaakt om de verdedigingskracht van het Fort te verbeteren maar verder dan plannen kwam men niet. Na de terugkeer van Napoleon in 1815 werd de vesting Maastricht weer in verhoogde paraatheid gebracht. Het Fort werd met aarde opgehoogd en in de jaren 1816-1822 werd de verdedigingkracht van het Fort sterk verbeterd. Op het bovenvlak van het Fort kwamen twee nieuwe geschutbatterijen; verzonken in de saillant drie mortierkazematten en helemaal bovenop twaalf kanonkazematten en een kruitkamer.

In 1867 vaardigde Koning Willem III een regeringsbesluit uit waarbij de vesting Maastricht geen onderdeel meer zou uitmaken van het Nederlandse verdedigingsstelsel. M.a.w. de vesting Maastricht werd opgeheven.

IMG 7331-1

 In 1870 werd het Fort bij opbod verkocht. Hierna namen boeren hun intrek in het Fort. Aan de stadskant van het Fort werd in 1938 een uitspanning gebouwd. De terrassen van deze horecagelegenheid hadden een prachtig uitzicht op de stad. Deze uitspanning is enkele jaren geleden gesloopt en in 2006 is gestart met een ingrijpende restauratie van het Fort; een restauratie die in 2013 feestelijk is afgesloten.

Rondleiding:

IMG 7371

Na een korte inleidingen gaan we via een tunnel onder de droge gracht door en bekijken het binnenste van het Fort; de magazijnen, de waterput en vervolgens de schietgalerijen. U krijgt een uitleg hoe historische kanonnen schoten en vervolgens gaan we de trap op en bezoeken de mortierkazematten. Hierna gaan we weer een niveau hoger en komen bij de kanonkazematten en kruitkamer. Als laatste weer omhoog naar het hoogste punt van het Fort; de uitkijkpost van de voormalige Luchtbeschermingsdienst. Hier heeft u een fantastisch uitzicht op de stad Maastricht en het maasdal. Vergeet dus vooral niet uw camera mee te nemen!

De kosten:

In de gangen van het Fort kan het ook in de zomer tamelijk fris zijn. Graag in de zomer toch even een trui meenemen.Gezien de te nemen hellingen/trappen in het Fort is het gewenst dat onze gasten redelijk ter been zijn. Duur van de gehele rondleiding circa 1.30 uur. De kosten zijn € 6,20 p.p.. Kinderen 3-11 jaar € 5,20 p.p..

Aanvragen:

IMG 7363-1

Individuele en reguliere rondleidingen worden begeleid door gidsen van de VVV Maastricht. U kunt hiervoor reserveren via de website/kantoor van de VVV van Maastricht www.vvvmaastricht.nl.

De Stichting Maastricht Vestingstad biedt groepsrondleidingen ( vanaf 10 personen) aan op andere, voor u passende dagen en tijden. De rondleiding start in de droge gracht van het Fort St. Pieter. Deze rondleidingen worden geleid door gidsen van de Stichting Maastricht Vestingstad. Zie daarvoor ons: aanvraagformulier rondleidingen