Activiteitenprogramma Vrienden van de Vesting Maastricht 2015

           

April:           digitale nieuwsbrief nummer 5

Maandag 6 april 2015 ( tweede paasdag) om 13.30 uur in het parkje voor de Helpoort:

Met een schot uit haar eigen kanon, afgevuurd door leden van de Vereniging Historische Artillerie Maastricht, start de Stichting Maastricht Vestingstad haar nieuwe seizoen.

Zaterdag 2 mei 2015, om 14.00 uur in Café d’n Hiemel naast de Helpoort:

Lezing door Jos Notermans van de stichting Menno van Coehoorn met als thema: de bouw van het Fort Willem I en de ontwikkeling van de nieuwe Bossche Fronten.

Nieuwe Bossche Fronten en fort Koning Willem I

Het voormalige noordelijke vestingfront van Maastricht staat tegenwoordig volop in de belangstelling. De gemeente Maastricht gaat de infrastructuur in deze omgeving ingrijpend op de schop nemen en probeert de resten van de verdedigingswerken hierin tot hun recht te laten komen. Stichting Maastricht Vestingstad en Stichting Menno van Coehoorn  doen hun best om de historische vestingbelangen te behartigen. Er spelen echter ook andere belangen zoals de natuur, het verkeer en het industriële verleden. Parallel daaraan is er natuurlijk altijd het vervelende probleem dat het allemaal geld kost en dat dit nog altijd niet onbeperkt voorhanden is. Vast staat in elk geval dat het gebied dat lange tijd een van de best bewaarde geheime plekken in de stad leek te zijn, de komende jaren volledig ontsloten zal worden en een prettige omgeving moet worden om te ontspannen.

Reden genoeg dus om het noordelijke vestingfront in historische zin eens onder de loep te nemen. Het is de bedoeling in vogelvlucht door de ontwikkeling van het Bossche Front te lopen vanaf de tweede stadsmuur tot aan de Nieuwe Bossche Fronten die in de negentiende eeuw in de laatste grote moderniseringsoperatie van de vesting werden aangelegd. Uiteraard krijgt ook de opheffing van de vesting, de sloop en de gevolgen voor dit gebied de aandacht.

Het fort Koning Willem I dat een vooruitgeschoven post vormt net op de overgang van Hoge naar Lage Fronten krijgt eveneens aandacht. Dat gebeurt enerzijds omdat het fort in de branding van de nieuwe infrastructuur ligt en anderzijds omdat we dit jaar kunnen herdenken dat de bouw van het fort tweehonderd jaar geleden begon.

Zaterdag 27 juni 2015, om 14.00 uur Informatiecentrum Belvédère Boschstraat 24:

Na een inleiding in het infocentrum nodigt onze historicus Toon Jenniskens u graag uit voor een rondleiding/rondvaart met als thema: de 2e stadsmuur tussen Kleine Gracht en Lindenkruis.

De eerste muur om Maastricht, waarvan de bouw waarschijnlijk in 1229 van start is gegaan, omringde een areaal dat al redelijk volgebouwd was. Elke ommuurde stad had een enorme aantrekkingskracht op het omliggende platteland, zodat nieuwe burgers al gauw genoodzaakt waren buiten de muren aan de uitvalswegen te gaan wonen. Ook twee belangrijke ridderordes, de Franse Antonieten en de Duitse Hospitaalridders, betrokken in de dertiende eeuw al vestigingen aan de Maas ten noorden van de stad. Toen de roep van al deze mensen om ook binnen veilige stadsmuren te wonen, steeds luider werd, besloten de beide heren van Maastricht rond 1260 tot de bouw van een nieuwe, véél ruimere stadsomwalling, eerst van aarde met een palissade erop, maar rond 1290 begon men op die wal een stenen muur te bouwen. Bijna anderhalve eeuw werd eraan gewerkt. Aan de Maas sloot de nieuwe muur aan op de Maasmuur van 1229, in het zuiden heel weinig, maar in het noorden, vanaf de Kleine Gracht, over ruim vijfhonderd meter! In het te bespreken gedeelte van de muur verschenen twee stadspoorten, de Hochter- of Boschpoort (met de uitvalsweg naar het noorden) en de Lindenkruispoort (met een uitvalsweg naar het noordwesten, richting Lanaken), een aantal poternes en negen torens.

Oktober:      digitale nieuwsbrief nummer 4

Zaterdag 3 oktober 2015, om 14.00 uur in Café d’n Hiemel naast de Helpoort:

Lezing door Jos Notermans van de stichting Menno van Coehoorn met als thema: de militaire en vestingbouwkundige aspecten van opheffing, ontmanteling en sloop van de Maastrichtse vestingwerken.

                                  

Zaterdag 24 oktober 2015, om 14.00 uur in café d’n Hiemel naast de Helpoort:

Lezing door onze historicus Toon Jenniskens als voorbereiding op onze jaarlijkse excursie met als thema: de expansiepolitiek van de Franse koningen

Zaterdag 7 november 2015:

met de lezing van 24 oktober in het achterhoofd gaan wij, met de bus, op excursie naar Montmédy en omgeving ( Lotharingen Noord-Frankrijk).

Twee weken voor aanvang van de lezingen, rondleidingen en excursies zult u van ons nog een uitnodiging daartoe ontvangen

Naast deze activiteiten kunnen de Vrienden van de Vesting Maastricht op vertoon van hun vriendenpas 2015 gratis mee met de reguliere rondleidingen in de Linie van Dumoulin c.q. de lange kazemattentocht.

De, zowel bovengrondse als ondergrondse, rondleiding in de Linie van Dumoulin wordt wekelijks gehouden op zaterdag 10.30 uur. De rondleiding duurt ca. 1.30 uur en start en eindigt in het bastion Holstein ( Cabergerweg bij parkeerplaats Meubelboulevard Pans). In de maanden juli en augustus zijn deze rondleidingen tevens wekelijks op de dinsdag en de donderdag, steeds om 10.30 uur.

De lange kazemattentocht is maandelijks op de eerste zondag van de maand om 10.00 uur en duurt circa 3.30 uur. Ook deze tocht is boven- en ondergronds en start in Bastion Holstein ( Cabergerweg bij parkeerplaats Meubelboulevard Pans) maar eindigt in bastion Waldeck ( Tongerseplein zwembad Jekerdal). Hierbij wordt tevens het museum van de 2e wereldoorlog en koude oorlog in de Couvreface Wilcke bezocht.

In de kazematten heerst een constante temperatuur van ca. 11 graden, dus vergeet geen trui mee te nemen. Gezien de trappen en de te nemen hellinkjes zijn beide rondleidingen alleen te doen voor gasten die redelijk ter been zijn.